بیمه دانا کد ۱۱۰۲۱

خدمات بیمه ای قابل ارائه:بیمه آتش سوزی آپارتمان,بیمه آتش سوزی آپارتمان چندواحدی,بیمه آسانسور ساختمان های اداری تجاری باربر,بیمه آسانسور ساختمان های اداری تجاری نفر بر,بیمه اموال,بیمه تجهیزات الکترونیک,بیمه تکمیلی درمان,بیمه تمام خطر مهندسی,بیمه درمان پرسنل کارگاه ها,بیمه درمان خانوادگی,بیمه درمان شرکتی,بیمه دوربین دیجیتال,ب...


نمایندگی بیمه احمدی
نمایندگی بیمه
عضویت:1402/01/06

بیمه دانا کد ۱۱۰۲۱

( مدیریت آقای مهدی احمدی )

  خدمات بیمه:

بیمه آتش سوزی آپارتمان,بیمه آتش سوزی آپارتمان چندواحدی,بیمه آسانسور ساختمان های اداری تجاری باربر,بیمه آسانسور ساختمان های اداری تجاری نفر بر,بیمه اموال,بیمه تجهیزات الکترونیک,بیمه تکمیلی درمان,بیمه تمام خطر مهندسی,بیمه درمان پرسنل کارگاه ها,بیمه درمان خانوادگی,بیمه درمان شرکتی,بیمه دوربین دیجیتال,ب...


  محل دفتر:

تهران - تهران


  حداکثر تخفیف بیمه:

بسته به نوع بیمه


  مشاوره بیمه:

دارد


  کد نمایندگی یا مجوز فعالیت:

۱۱۰۲۱


  وضعیت سکونت:

در ایران


  تلفن تماس:
09126032004

  تلگرام:
@biime_dana

  اینستاگرام:
@biime_dana

  وب سایت:


  رزومه نمایندگی بیمه: مهدی احمدی


گروه های کلی تخصص وکالت:
 • بیمه شخص ثالث
 • بیمه بدنه
 • بیمه مسافرتی
 • بیمه مسئولیت پزشکان
 • بیمه بازنشستگی
ریز تخصص های وکالت:
 • بیمه آتش سوزی آپارتمان
 • بیمه آتش سوزی آپارتمان چندواحدی
 • بیمه آسانسور ساختمان های اداری تجاری باربر
 • بیمه آسانسور ساختمان های اداری تجاری نفر بر
 • بیمه اموال
 • بیمه تجهیزات الکترونیک
 • بیمه تکمیلی درمان
 • بیمه تمام خطر مهندسی
 • بیمه درمان پرسنل کارگاه ها
 • بیمه درمان خانوادگی
 • بیمه درمان شرکتی
 • بیمه دوربین دیجیتال
 • بیمه رادیوتراپی
 • بیمه ساختمان سازی
 • بیمه ساختمانی
 • بیمه شخص ثالث خودرو
 • بیمه کارفرما در قبال کارکنان
 • بیمه کارفرما در قبال کارکنان غیرساختمانی
 • بیمه لپ تاپ
 • بیمه مراکز آموزشی
 • بیمه مسئولیت کارفرما
 • بیمه مهندسی
 • بیمه وسایل الکترونیکی
 • سایر بیمه های مسئولیت
سوابق،رزومه،افتخارات و ساعت حضور در دفتر:

امضا: