ملت نمایندگی 3341

خدمات بیمه ای قابل ارائه:بیمه عمر


نمایندگی بیمه سمیعی
نمایندگی بیمه
عضویت:1401/03/20

ملت نمایندگی 3341

( مدیریت خانم زهرا سمیعی )

  خدمات بیمه:

بیمه عمر


  محل دفتر:

البرز - کرج


  حداکثر تخفیف بیمه:

بسته به نوع بیمه


  مشاوره بیمه:

دارد


  کد نمایندگی یا مجوز فعالیت:

3341


  وضعیت سکونت:

در ایران


  تلفن تماس:
09908046728

  تلگرام:

  اینستاگرام:

  وب سایت:


  رزومه نمایندگی بیمه: زهرا سمیعی


گروه های کلی تخصص وکالت:
  • بیمه عمر
ریز تخصص های وکالت:
  • بیمه عمر
سوابق،رزومه،افتخارات و ساعت حضور در دفتر:

امضا: