ندا خیری

خدمات بیمه ای قابل ارائه:بیمه آتش سوزی آپارتمان,بیمه آتش سوزی آپارتمان چندواحدی,بیمه بازنشستگی,بیمه بدنه پراید,بیمه شخص ثالث خودرو,بیمه شخص ثالث سواری,سایر بیمه های مسئولیت


نمایندگی بیمه خیری
نمایندگی بیمه
عضویت:1400/05/27

ندا خیری

( مدیریت خانم ندا خیری )

  خدمات بیمه:

بیمه آتش سوزی آپارتمان,بیمه آتش سوزی آپارتمان چندواحدی,بیمه بازنشستگی,بیمه بدنه پراید,بیمه شخص ثالث خودرو,بیمه شخص ثالث سواری,سایر بیمه های مسئولیت


  محل دفتر:

تهران - تهران


  حداکثر تخفیف بیمه:

بسته به نوع بیمه


  مشاوره بیمه:

دارد


  کد نمایندگی یا مجوز فعالیت:

210632


  وضعیت سکونت:

در ایران


  تلفن تماس:
09102092890

  تلگرام:

  اینستاگرام:

  وب سایت:
https//bime-kheiri.ir


  رزومه نمایندگی بیمه: ندا خیری


گروه های کلی تخصص وکالت:
 • بیمه شخص ثالث
 • بیمه بدنه
 • بیمه آتش سوزی
 • بیمه مسئولیت پزشکان
 • بیمه عمر
 • بیمه بازنشستگی
ریز تخصص های وکالت:
 • بیمه آتش سوزی آپارتمان
 • بیمه آتش سوزی آپارتمان چندواحدی
 • بیمه بازنشستگی
 • بیمه بدنه پراید
 • بیمه شخص ثالث خودرو
 • بیمه شخص ثالث سواری
 • سایر بیمه های مسئولیت
سوابق،رزومه،افتخارات و ساعت حضور در دفتر:
ساعت کاری 9 تا 13 16 الی 20

امضا: