نمایندگی بیمه نوین کد1481

خدمات بیمه ای قابل ارائه:بیمه آتش سوزی آپارتمان چندواحدی,بیمه آتش سوزی کارخانه,بیمه آتش سوزی مجتمع,بیمه آتش سوزی منازل مسکونی,بیمه آتش سوزی هتل,بیمه آسانسور ساختمان های اداری تجاری باربر,بیمه آسانسور ساختمان های اداری تجاری نفر بر,بیمه اردو,بیمه اموال,بیمه بازنشستگی,بیمه بدنه پراید,بیمه بدنه جک,بیمه جراحان عمومی,بیمه ساختما...


نمایندگی بیمه نادری
نمایندگی بیمه
عضویت:1400/05/05

نمایندگی بیمه نوین کد1481

( مدیریت آقای آرش نادری )

  خدمات بیمه:

بیمه آتش سوزی آپارتمان چندواحدی,بیمه آتش سوزی کارخانه,بیمه آتش سوزی مجتمع,بیمه آتش سوزی منازل مسکونی,بیمه آتش سوزی هتل,بیمه آسانسور ساختمان های اداری تجاری باربر,بیمه آسانسور ساختمان های اداری تجاری نفر بر,بیمه اردو,بیمه اموال,بیمه بازنشستگی,بیمه بدنه پراید,بیمه بدنه جک,بیمه جراحان عمومی,بیمه ساختما...


  محل دفتر:

خراسان رضوی - مشهد


  حداکثر تخفیف بیمه:

تا 70 درصد


  مشاوره بیمه:

دارد


  کد نمایندگی یا مجوز فعالیت:

1481


  وضعیت سکونت:

در ایران


  تلفن تماس:
09116110772

  تلگرام:

  اینستاگرام:

  وب سایت:


  رزومه نمایندگی بیمه: آرش نادری


گروه های کلی تخصص وکالت:
 • بیمه شخص ثالث
 • بیمه بدنه
 • بیمه آتش سوزی
 • بیمه زلزله
 • بیمه مسئولیت پزشکان
 • بیمه عمر
 • بیمه درمان
 • بیمه سازمانی
 • بیمه بازنشستگی
ریز تخصص های وکالت:
 • بیمه آتش سوزی آپارتمان چندواحدی
 • بیمه آتش سوزی کارخانه
 • بیمه آتش سوزی مجتمع
 • بیمه آتش سوزی منازل مسکونی
 • بیمه آتش سوزی هتل
 • بیمه آسانسور ساختمان های اداری تجاری باربر
 • بیمه آسانسور ساختمان های اداری تجاری نفر بر
 • بیمه اردو
 • بیمه اموال
 • بیمه بازنشستگی
 • بیمه بدنه پراید
 • بیمه بدنه جک
 • بیمه جراحان عمومی
 • بیمه ساختمانی
 • بیمه مسئولیت کارفرما
 • سایر بیمه های مسئولیت
سوابق،رزومه،افتخارات و ساعت حضور در دفتر:
صدور انواع بیمه نامه با ارسال رایگان به سراسر کشور. آتش سوزی مسکونی با 65درصد تخفیف مسئولیت ساختمانی با 50درصد تخفیف مسئولیت کارگاهی با 40درصد تخفیف بدنه انوع سواری با 50درصد تخفیف مازاد جامع عمر و پس انداز با متنوع ترین پوشش ها. 10سال سابقه فعالیت صدور 24ساعته

امضا: