نمایندگی بیمه پارسیان کد504291

خدمات بیمه ای قابل ارائه:بیمه آتش سوزی آپارتمان,بیمه آتش سوزی باغ های کشاورزی,بیمه آتش سوزی مجتمع,بیمه آتش سوزی ویلایی,بیمه آتش سوزی هتل,بیمه انواع موتوسیکلت,بیمه زلزله آپارتمان,بیمه ساختمانی,بیمه شخص ثالث خودرو,بیمه کارفرما در قبال کارکنان غیرساختمانی,سایر بیمه های مسئولیت


نمایندگی بیمه پارسیان فرحی
نمایندگی بیمه پارسیان
عضویت:1402/08/01
نماینده بیمه پارسیان

نمایندگی بیمه پارسیان کد504291

( مدیریت خانم خاطره فرحی )

  خدمات بیمه:

بیمه آتش سوزی آپارتمان,بیمه آتش سوزی باغ های کشاورزی,بیمه آتش سوزی مجتمع,بیمه آتش سوزی ویلایی,بیمه آتش سوزی هتل,بیمه انواع موتوسیکلت,بیمه زلزله آپارتمان,بیمه ساختمانی,بیمه شخص ثالث خودرو,بیمه کارفرما در قبال کارکنان غیرساختمانی,سایر بیمه های مسئولیت


  محل دفتر:

خراسان رضوی - تربت جام


  حداکثر تخفیف بیمه:

بسته به نوع بیمه


  مشاوره بیمه:

ندارد


  کد نمایندگی یا مجوز فعالیت:

504291


  وضعیت سکونت:

در ایران


  تلفن تماس:
09215772793

  تلگرام:

  اینستاگرام:

  وب سایت:


  رزومه نمایندگی بیمه پارسیان: خاطره فرحی


گروه های کلی تخصص وکالت:
 • بیمه شخص ثالث
 • بیمه بدنه
 • بیمه موتورسیکلت
 • بیمه آتش سوزی
ریز تخصص های وکالت:
 • بیمه آتش سوزی آپارتمان
 • بیمه آتش سوزی باغ های کشاورزی
 • بیمه آتش سوزی مجتمع
 • بیمه آتش سوزی ویلایی
 • بیمه آتش سوزی هتل
 • بیمه انواع موتوسیکلت
 • بیمه زلزله آپارتمان
 • بیمه ساختمانی
 • بیمه شخص ثالث خودرو
 • بیمه کارفرما در قبال کارکنان غیرساختمانی
 • سایر بیمه های مسئولیت
سوابق،رزومه،افتخارات و ساعت حضور در دفتر:
صدور انواع بیمه نامه ساعات کاری در دوشیفت

امضا: به واسطه خدمات بیمه آرامش وآسایش را به خانواده ی خود هدیه کنید.